אנשי חינוך? במאגר הסרטים של משרד החינוך, תוכלו לצפות ולהקרין את "מבצע חתונה" לתלמידים. 

 

Designed & created by Anat Zalmanson-Kuznetsov 2016