top of page

ישיבת אורות יהודה באפרת - הקרנה ודיון עם סילווה זלמנסון


כחלק מפרוייקט מתנה מפעילים אמריקאים: 50 הקרנות ודיונים ל 50 בתי ספר ישראלים, היום, לקראת נר ראשון של חנוכה, היתה הקרנה מרגשת של הסרט "מבצע חתונה" לתלמידי ישיבת אורות יהודה באפרת, ואחריה שיחה ארוכה עם אסירת ציון לשעבר סילווה זלמנסון וענת זלמנסון קוזניצוב במאית הסרט.


מלבד הקשר הרוחני הברור לסיפור (נס חנוכה, גבורה, ניסיון מחיקת יהדות על ידי שולטים זרים), בחנוכה 1970 גזרי הדין הוכרזו. שנים מגזרי הדין היו מוות ביריה. לאחר שמונה ימים גזרי הדין הומתקו ל 15 שנות מאסר. נס חנוכה.

כשנשמע הצלצול להפסקה הגדולה התלמידים בקשו שסילווה ענת יישארו לענות על עוד שאלות. אבל הם לא ציפו שסילווה תשאר גם לשחק אתם פינג פונג בהפסקה!

Comments


bottom of page