top of page

מוזיאון העיר חיפה - הקרנה של הסרט מבצע חתונה ודיון עם יוצרת הסרט

הקרנת הסרט בעברית ורוסית במוזיאון העיר חיפה, כחלק מיום העיון "פרסטרויקה בישראל: השתלבות עולי ברה"מ לשעבר בארץ"


Comments


bottom of page