ירושלים: הקרנה בעברית ואנגלית של הסרט מבצע חתונה

The Women’s Performance & The OU Israel Center in Jerusalem

הציגו את הדוקומנטרי זוכה הפרסים מבצע חתונה

Designed & created by Anat Zalmanson-Kuznetsov 2016