צילומי השלמות

כבר התחלנו עריכה אבל חסרים לנו חומרי גלם עם זווית יותר אישית. לכן יצאנו לצילומי השלמות

Designed & created by Anat Zalmanson-Kuznetsov 2016