לונדון: הקרנה ודיון עם ענת זלמנסון-קוזניצוב ופרופסור קולין שינדלר

Designed & created by Anat Zalmanson-Kuznetsov 2016