מתחילים לסיים את הסרט

סוף סוף, השלבים האחרונים! הקלטת קריינות של ענת, תיקוני צבע, עריכת פסקול, כתוביות

רואים כבר את הסוף

Designed & created by Anat Zalmanson-Kuznetsov 2016