שינוי בשם הסרט

החלפנו סופית את כותרת הסרט מ"לשנה הבאה בירושלים" ל"מבצע חתונה"! מבצע חתונה היה שם הקוד שניתן לניסיון בריחה. הרעיון הראשוני היה שחברי הקבוצה יקנו את כל הכרטיסים למטוס תחת מסווה של טיסה לחתונה מקומית. התכנית השתנתה, אבל השם נשאר

Designed & created by Anat Zalmanson-Kuznetsov 2016