top of page

ירושלים: הקרנה ברוסית של "מבצע חתונה" לכבוד חודש העליות

לכבוד חודש העליות, עיריית ירושלים ומשרד העלייה והקליטה הציגו את הדוקומנטרי "מבצע חתונה" לדוברי רוסית אשר כלל דיון עם מרינה קונצבייה, חברת מועצת העיר ירושלים, מחזיקת תיק העלייה והקליטה.

יום העלייה הינו מועד לאומי חדש, אשר מצוין כל שנה החל מ 2016 בתאריך העברי ז' בחשוון, פרשת 'לך לך'.

Comments


bottom of page