דוח צילומים ראשון

תודות לתרומות שלכם, התחלנו לצלם! צילמנו 8 ימים בישראל בהם ראיינו את חברי הקבוצה, ולאחר מכן יומיים בניו יורק שם ראיינו פעילים למען יהודי בריה"מ וגם את הגנרל לשעבר של הקג"ב אולג קלוגין

Designed & created by Anat Zalmanson-Kuznetsov 2016